A+ Graad 6 en 7 Vol 1

   
   
 
   

A+ Graad 6-7 volume 1 is n gebruikersvriendelike program wat die leerder help om selfgedrewe te funksioneer deur die ontwikkeling van kognitiewe vaardighede en kreatiewe denke.

Ouers en onderwysers sal verheug wees om te weet dat alle uitslae gestoor word teenoor die naam van elke leerder op n daaglikse basis. Die analise van die leerder kan besigtig word om vas te stel waar die swak en sterk punte in die verskillende leerareas is.

Inhoud

 
Lees Begripstoets, sinsvoltooiing en sinonieme
Wiskunde 20 sub-afdelings; voorbeelde en ontelbare oefeninge; optel van heelgetalle oordra, aftrekking met heelgetalle leen getalle, vermenigvuldiging en deling met groot getalle; gemengde berekenings tussen hakkies eksponente, Grootste Gemene Deler, tel op / trek af / vermenigvuldig / deel met breuke, breuke na desimale na persentasie, verhoudings met 3 hoeveelhede, vierkantswortel en basiese algebra.
Spelling; 1400 woorde met klankbaan
Denke; logiese beredenering en probleemoplossing in speletjies formaat
Geheue Natuurwetenskap biologie 50 skematiese sketse met byskrifte
 

 

 Klik op enige van die pakkette om meer te sien waaroor dit gaan:
A+ Kleuter Volume 1 A+ Kleuter Volume 2
A+ Graad 0 en 1 Volume 1 A+ Grd 1 Volume 2
A+ Grd 2-3 Volume 1 A+ Grd 2
A+ Grd 3 Volume 2 A+ Grd 4-5 Volume 1
A+ Grd 4 Volume 2 A+ Grd 5 Volume 2
A+ Grd 6-7 Volume 1    
 
A+ Lees Volume 1 A+ Spelling Volume 1
 
Tyd vir tafels 1 -10 Kopkrappers 4 - 12

 

 

 

 

Met trots ontwerp en onderhou deur GSD POTCH - Die WEB mense...
www.gsdpotch.com