Kopkrappers 4-12

   
     
 
   

 

   

Die kopkrappers program bevat 6 uitdagende en prettige speletjies wat gebruik kan word om die leerder se konsentrasie te verbeter en ook terselfdetyd die leerder se brein te stimmuleer met n aktiwiteit wat steeds opvoedkundig van aard is.

Die tipe kopkrappers wat in die program aangetref kan word is woordspeletjies, logika speletjies, kreatiewe denke en wiskundige raaisels.

 

 Klik op enige van die pakkette om meer te sien waaroor dit gaan:
A+ Kleuter Volume 1 A+ Kleuter Volume 2
A+ Graad 0 en 1 Volume 1 A+ Grd 1 Volume 2
A+ Grd 2-3 Volume 1 A+ Grd 2
A+ Grd 3 Volume 2 A+ Grd 4-5 Volume 1
A+ Grd 4 Volume 2 A+ Grd 5 Volume 2
A+ Grd 6-7 Volume 1    
 
A+ Lees Volume 1 A+ Spelling Volume 1
 
Tyd vir tafels 1 -10 Kopkrappers 4 - 12

 

 

 

 

Met trots ontwerp en onderhou deur GSD POTCH - Die WEB mense...
www.gsdpotch.com